دستنامه فهرستنویسی منابع اینترنتی فارسی

به دلیل اینکه دستنامه موجود بر روی سایت شخصی ام برخی اوقات قابل دسترس نیست، از این طریق هم می توانید به "دستنامه فهرستنویسی منابع اینترنتی فارسی" دسترسی داشته باشید:

http://www.2shared.com/file/3352279/cb64eae2/CIR_Manual.html

/ 0 نظر / 91 بازدید