برگزاری کارگاه آموزشی "فهرستنویسی منابع اینترنتی" در رادیو

روز چهارشنبه، ۸/۳/۸۷، کارگاه آموزشی "فهرستنویسی منابع اینترنتی" را در رادیو برگزار کردم. شرکت کنندگان کارکنان آرشیو موسیقی رادیو بودند که همه  دارای تحصیلات کتابداری بودند. با اینکه چند سال از طرح این موضوع گذشته است و مطالب زیادی به زبان فارسی در این زمینه وجود دارد، اما افراد کمی از موضوع اطلاع دارند یا منابع آن را مطالعه می کنند.

هنوز هم جای نرم افزار کتابخانه ای که فیلدهای لازم برای فهرستنویسی منابع اینترنتی را داشته باشد، خالی است. علی رغم اینکه همه اطلاعات و کاربرگه به دوستان شرکت پارس آذرخش داده شده و مدام هم پیگیری می شود، اما انگار هیچ علاقه ای برای افزودن این بخش مهم به نرم افزار کتابخانه ای وجود ندارد.

/ 0 نظر / 35 بازدید