یک سایت عالی برای آر دی ای

https://faculty.washington.edu/aschiff

علاوه بر پرتال ال­سی­آر­دی­ای، منبع دیگری که شدیداً روی آن تکیه کردیم صفحۀ خانگی آدام اِل اسکیف[1] بود. اسکیف از آوریل 1997 فهرستنویس ارشد دانشگاه واشنگتن بوده است. او در طول تجربۀ حرفه­ای خود، در زمینۀ آر­دی ­ای و قواعد فهرستنویسی انگلو­امریکن، ویرایش دوم (ای­ای­سی­آر2) آثاری را به طور گسترده منتشر و سخنرانی­هایی را ارائه کرده است، و ما سخنرانی­های او را جامع، مختصر، و دائماً روزآمد یافتیم. مهم­تر از آن، این سخنرانی­ها نیازهای آموزشی فوری ما را برطرف می­کردند و مکمل منابع آموزشی قابل دسترس در پرتال ال­سی­آر­دی­ای بودند.

برگرفته از مقاله:

Kathy Choi, Haslinda Md Yusof & Fauziah Ibrahim (2014) RDA: National

Library Board Singapore's Learning Journey, Cataloging & Classification Quarterly, 52:6-7,

608-620, DOI: 10.1080/01639374.2014.891165

/ 0 نظر / 300 بازدید