کارگروه مشترک پياده سازی استاندارد آر دی ای در کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علامه طباطبایی

اولین جلسه کارگروه مشترک پياده سازی استاندارد آر دی ای در کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبایی صبح روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، در کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.


در این جلسه که با حضور دکتر سید مهدی طاهری، رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر محسن حاجی زین العابدینی، رئیس کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتي، اشرف فدایی، معاون کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، پروانه ملا احمدی، سارا ذوالقدر، سمیه روشن، منیره قاسمی، سعید اصغرزاده، فاطمه جمانی و مهسا فردحسینی برگزار شد، همکاری بین دو کتابخانه برای بکارگیری استاندارد آر دی ای (RDA) در سازماندهی منابع مورد بررسی قرار گرفت.


طبق صحبت‌های مطرح شده در این جلسه، پیاده سازی آر دی ای در سازماندهی منابع در دو مرحله داده‌های کتابشناختی و داده‌های مستند صورت می گیرد. همچنین گام های پیاده‌سازی به ترتیب مشخص شد و تعیین گردید تا جلسه بعد اعضا چه کاری را انجام دهند.


در پایان این جلسه سمیه روشن، مسئول سازماندهی کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه به عنوان دبیر کارگروه انتخاب شد.

/ 0 نظر / 267 بازدید