/ 1 نظر / 7 بازدید
maryam

با توجه به اينکه رشته کتابداری در جايگاه واقعی خود را نيافته است ما دانشجويان اين رشته اميدواريم با اين امکانات که از طريق شما برای ما فراهم شده کمال تشکر را داريم . يک دانشجو از پيام نور خوی