پست های ارسال شده در دی سال 1386

نمونه هايي از منابع الكترونيكي فهرستنويسي شده در ايران

همكاران  مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی قم، با استفاده از قواعد فهرستنويسي انگلو امريكن براي فهرستنويسي منابع الكترونيكي (فصل ۹)، ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 69 بازدید