نرم افزارهای کتابخانه ای برای فهرستنویسی

در این سایت لیستی از نرم افزارهای کتابخانه ای برای فهرستنویسی ارائه شده است.

Library Software:
Cataloging 

TITLE: Automated School Library Software DESCRIPTION: Designs programs for cataloging and circulation functions for school and church libraries. Prints spine labels, library cards and reports. Automatic advancement of grades at the end of semester. Available versions for manual input or barcode prepared for print software. includes Student Search Software for use on a separate terminal. User defined passwords, length of borrowing and maximum media to borrow. Free demos are available. E-MAIL: practicalsoft@hotmail.com KEYWORDS: cataloging, circulation, school, church
TITLE: Book Organizer DESCRIPTION: "Program that allows book collectors, hobbyists, book clubs, small private or public libraries to organize, catalog, and manage their collections on their PCs."--Title screen. E-MAIL: support@primasoft.com KEYWORDS: cataloging, database
/ 0 نظر / 38 بازدید