چرا بايد منابع اينترنتي را فهرستنويسي كرد؟

بهتر است مطلب را با يك سئوال شروع كنم. مطمئنم كه تا بحال از موتورهاي جستجوي اينترنت براي پيدا كردن مطلبي استفاده كرده ايد؟ آيا از نحوه كار و بازيابي اطلاعات آن راضي هستيد؟

مهمترين دليل فهرستنويسي منابع اينترنتي مشكلات جستجو و بازيابي اطلاعات در اينترنت است.

/ 1 نظر / 19 بازدید
sayyed hossein mohammadi

نقش کتابداران در فهرستنويسی منابع اينترنتی کتابداران امروزه نقش بسيار مهمی را در فهرستنويسی منابع اينترنتی ايفا مينمايند . کتابداران به خاطر اشنايی با نياز های اطلاعاتی کاربران وهمچنين بواسطه بر خورداری از دانش و تجربه لازم برای تجزيه وتحليل محتوا وارزيابی اعتبار . صحت وکيفيت اطلاعات ميدانند که چه نوع سايتی مورد نياز استفاده کنند گان است وانها ميتوانند با شناسايی منابع ارزشمند اينترنت و فهرست کردن منابع و سايتهای مناسب و معتبر و در نهيت با دسترس پذير نمودن انها جستجو گران را در اين دنيای اشفته ياری دهند . بنابر اين فهرستنويسی منابع اينترنت در شرايط حاضر بسيار ضروری است وکتابداران در اين ميان نقشی کليدی دارند . در واقع اگر کتابدبران در انتقال اصول حرفه ای و سنتی کتابداری به محيط رسانه ای توفيق يابند بی شک به عنوان واسطه هايی پويا و لازم در عرصه اطلاع رسانی قلمداد ميشوند /سيد حسين محمدی کارشناس کتابدبری دانشگاه علامه طبا طبا يی