ترجمه فارسی عناصر دوبلین کور

جناب آقای سید مهدی طاهری زحمت کشیده و عناصر دوبلین کور را ترجمه کرده و برای انتشار در اختیار سایت دوبلین کور قرار داده اند. اما تا انتشار رسمی آن در سایت دوبلین کور از این طریق قابل دسترس هستند:

ترجمه فارسی عناصر دوبلین کور: http://pdcmi.islamicdoc.org/

جدول تطبیقی عناصر دوبلین کور و مارک: http://m2dcmi.islamicdoc.org/

قرار است این ترجمه ها در اینجا منتشر شود. http://www.dublincore.org/resources/translations/

/ 0 نظر / 147 بازدید