آخرین شماره منتشر شده مجله فهرستنویسی منابع اینترنتی

در اینجا می توانید آخرین شماره مجله فهرستنویسی منابع اینترنتی را ملاحظه بفرمائید. جالب است که عقب بودن مجلات تخصصی از زمان ظاهرا تنها مشکل ما در ایران نیست. این شماره از مجله مربوط به سال ۲۰۰۵ است که چهار شمار در یک شماره هم منتشر شده است.

http://www.haworthpress.com/store/product.asp?sku=J141

http://www.haworthpress.com/store/SampleText/J141.pdf

/ 0 نظر / 21 بازدید