فهرستنويسي منابع اينترنتي فارسي

دليل طراحي اين وب لاگ نياز كتابخانه ها و كتابداران به آشنايي با شيوه هاي جديد سازماندهي اطلاعات در محيطهاي جديد است. شايد زماني كه چاپ اختراع شد كسي تصور نمي كرد كه روزي حجم اطلاعات چاپي به اين گستردگي باشد. در مورد محيط الكترونيك هم همين مسئله صادق است. شايد اكنون كه در آغاز راه هستيم اهميت سازماندهي اطلاعات در محيط الكترونيك چندان ملموس نباشد اما با نگاهي گذرا به فعاليتهاي اتفاق افتاده در اين زمينه در اين زمان كم متوجه مي شويم كه چالش با پديده جديد نشر الكترونيك گزير ناپذير است. حتما مجلات فارسي الكترونيكي در حوزه كتابداري را مي شناسيد. مجله الكترونيكي كتابدار ( ketabdar.org> يا كاما و... اينها واقعيتهايي است كه ما با آنها سروكار داريم. اگر ما كتابداران هم علاقه چنداني به محيطهاي جديد نداشته باشيم و از آنها استفاده نكنيم مسلما كاربران ما در آينده دست از سرمان نخواهند برداشت و منابع الكترونيكي را از ما طلب مي كنند. بنابراين بايد از همين حالا به فكر چالش با اين مسئله بود.

به همين دليل از كليه علاقه مندان به اين موضوع تقاضا مي شود با ارسال نظرات و پيغامهاي خود به تقويت اين وب لاگ و مفيد بودن آن كمك كنند.

¤ نوشته شده در ساعت 9:40 توسط Mohsen Zeinolabedini

/ 1 نظر / 40 بازدید
sayyed hossein mohammadi

نقش کتابداران در فهرستنويسی منابع فهرستنویسی منابع اینترنتی یکی از مباحث نوینی است که ذهن بسیاری از کتا بداران و فهرست نویسان را به خود معطوف کرده است . در واقع ظهور و پیدایش شبکه جهانی اینترنت به عنوان یک محیط جدید اطلاعاتی و افزایش شتابناک حجم منابع اطلاعاتی این شبکه از یک طرف وهمچنین ناتوانی وناکار امدی موتورهای جستجو در سازماندهی اینگونه منابع از طرف دیگر اهمیت ولزوم سازماندهی وفهرستنویسی منابع اینترنتی را به اثبات رسانده وانتظارات زیادی را بویژه ازسوی کتابدارانوفهرستنویسان به عنوان متولیان سازماندهی منابع اطلاعاتی باعث و مسعولیت جدیدی را فرف روی انها قرار داده است . زیرا کتابداران سالهای متمادی وظیفه سازماندهی و فهرستنویسی منابع چاپی را بر عهده داشته اند و توانسته اند به مجمو عه های بزرگ و کو چک هزاران کتابخانه سازمان داده و به نیازمندان اطلا عات خدمت نمایند لذا انها هستند که اکنون نیز قادرند مشکل اینترنت را به شکل مناسب حل نمایند.