/ 2 نظر / 36 بازدید
zzz

ضمن عرض سلام و تشکر از سايت شما اينجانب مسئول راه اندازی کتابخانه ای ديجيتال در ايران می باشم . از آنجاييکه فهرستنويسی منابع اينترنتی ارتباطی تنگاتنگ با مقوله کتابخانه ديجيتالی دارد، از شما خواهشمندم چنانچه راهنمايی و تجاربی در زمينه کتابخانه های ديجيتالی در ایران دارید ارائه فرمایید، چرا که ما هنوز در ابتدای اجرای پروژه کتابخانه دیجیتال هستیم و مسلما تجارب متخصصان امر، رهنمودها و تجارب کتابخانه های دیجیتالی موجود در ایران راهنمای پروژه ما خواهد بود. با تشکر

zzz

ضمن عرض سلام و تشکر از سايت شما اينجانب مسئول راه اندازی کتابخانه ای ديجيتال در ايران می باشم . از آنجاييکه فهرستنويسی منابع اينترنتی ارتباطی تنگاتنگ با مقوله کتابخانه ديجيتالی دارد، از شما خواهشمندم چنانچه راهنمايی و تجاربی در زمينه کتابخانه های ديجيتالی در ایران دارید ارائه فرمایید، چرا که ما هنوز در ابتدای اجرای پروژه کتابخانه دیجیتال هستیم و مسلما تجارب متخصصان امر، رهنمودها و تجارب کتابخانه های دیجیتالی موجود در ایران راهنمای پروژه ما خواهد بود. با تشکر