دسترسی آزمایشی به آر دی ای تولکیت

برای کسانی که می خواهند با آردی ای کار کنند و آشنا شوند، سایت آر دی ای تولکیت امکان استفاده آزمایشی را گذاشته است. کافی است که فرم را تکمیل و ارسال کنید. البته با هر ایمیل به مدت یک ماه می توانید از این امکانات استفاده کنید.


http://access.rdatoolkit.org/freetrial


Many users need a chance to review and evaluate RDA Toolkit before deciding on the type of subscription that best meets their needs. If you are interested in a trial for yourself or your institution, please complete and submit this form. The RDA Toolkit Free Trial allows you access to all the features of RDA Toolkit, with the exception of the print function.


Each user or institution is limited to one free 30-day trial. The RDA Toolkit staff will contact you within two business days after receipt of your trial request./ 1 نظر / 215 بازدید