كارگاه فهرستنويسي منابع اينترنتي در كرمان

روز سه شنبه تاريخ ۲۹/۸/۱۳۸۶ كارگاه آموزشي ((فهرستنويسي منابع اينترنتي)) را در كرمان برگزار كردم. اين كارگاه به دعوت و همت دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان براي اعضاي هيات علمي رشته كتابداري و اطلاع رساني و كتابداران اين دانشگاه و دانشگاه شهيد باهنر كرمان برگزار شد. كارگاه به عنوان يكي از برنامه هاي جانبي ((دومين همايش كتابداري و اطلاع رساني پزشكي)) برگزار شد.

/ 0 نظر / 9 بازدید