فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

کمیته فنی «آر دی ای تولکیت» تشکیل شد

کمیته فنی «آر.دی.ای. تولکیت» جهت پرداختن به مسائل فنی این ابزار تشکیل شد.
به گزارش لیزنا، به منظور پرداختن به مسائل فنی مربوط به استفاده از آر.دی.ای، آر.دی.ای. تولکیت (RDAtoolkit)  و آر.دی.ای رجسیتری، یک کار گروه متشکل از نمایندگانِ تهیه کنندگان آر.دی.ای.  و نمایندگان طرح های داده های کتابشناختی و توسعه دهندگان سیستم های مرتبط تشکیل شده است.
این کارگروه، کمیته فنی «آر.دی.ای. تولکیت» نامیده شده است و به مسائل فنی در حوزه های زیر می پردازد.
-          توسعه مداوم آر.دی.ای رجسیتری
-          تهیه مستندات فنی
-          ارتقاء عملکرد و نمایش آر.دی.ای. تولکیت 
-          برقراری ارتباط با فروشندگان و طراحان و توسعه دهندگان
علاقه مندان جت کسب اطلاعات بیشتر درباره این کمیته و اعضای آن می توانند به این نشانیمراجعه نمایند
 
تاریخ 12 مرداد
منبع: لیزنا
ادامه مطلب