فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

سایتهای فهرستنویسی شده

اگر بخواهیم مجموعه ای از سایتهای فهرستنویسی شده را پیدا کنیم چه باید بکنیم؟

کافی است در قسمت جستجوی فهرست کتابخانه کنگره آمریکا، تایپ کنید

Mode of access

نتیجه مجموعه ای از سایتهای فهرستنویسی شده بر اساس قواعد انگلوامریکن خواهد بود.

ادامه مطلب