فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

12 سال وبلاگ نویسی کتابداری و اطلاع رسانی در ایران،

انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی  در نظر دارد به مناسبت تولد اولین وبلاگ کتابداری و اطلاع رسانی نشستی تحت عنوان 12 سال وبلاگ نویسی کتابداری و اطلاع رسانی در ایران، را برگزار کند. این نشست با همکاری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران( ادکا) برگزار می شود.

مهمانان برنامه:

دکتر محسن حاجی زین العابدینی( اولین وبلاگ نویس کتابداری و اطلاع رسانی ایران)

دکتر امیررضا اصنافی

دکتر شیما مراد

خانم مریم پاکدامن

تاریخ برگزاری: 14 بهمن ماه 1393

مکان : دانشگاه شهید بهشتی- سالن کنفرانس امور فرهنگی

زمان:ساعت 14-16

نشست وبلاگ