فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

دستنامه فهرستنویسی منابع اینترنتی فارسی

به دلیل اینکه دستنامه موجود بر روی سایت شخصی ام برخی اوقات قابل دسترس نیست، از این طریق هم می توانید به "دستنامه فهرستنویسی منابع اینترنتی فارسی" دسترسی داشته باشید:

http://www.2shared.com/file/3352279/cb64eae2/CIR_Manual.html