فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

سایتی خوب در زمینه سازماندهی اطلاعات

در این سایت، تقریبا هر چیزی که در ارتباط با سازماندهی اطلاعات لازم داشته باشید قابل دسترس است.

http://www.w3.org/2001/sw/wiki/LLD/Library_Data_Resources


سازماندهی اسناد الکترونیکی

دوره ای با عنوان "سازماندهی اسناد الکترونیکی" را برای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تدریس می کنم. منابعی را برای مطالعه به شرکت کنندگان دوره معرفی کرده ام که لیست کامل آنها در ادامه درج می شود. منابعی که با رنگ قرمز مشخص شده اند، برای امتحان هستند.

همچنین اسلایدهای مربوط به فراداده از اینجا قابل دسترس است.

http://zabedini.googlepages.com/metadata.ppt

فهرست منابع معرفی شده برای مطالعه در دوره سازماندهی اسناد الکترونیکی

http://zabedini.googlepages.com/Resourcesforstudy.doc

-       ابرداده ها و کاربرد آن در ذخیره، سازماندهی و بازیابی اطلاعات. قابل دسترس در:

 http://www.nlai.ir/files/pdf/Publication/metadata.pdf

-   صمیعی، میترا (1381). "آرشیو". در: دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی ایران. ج.1. ص. 19-25. قابل دسترس در: http://portal.nlai.ir/daka/default.aspx

-   صمیعی، میترا (1383). "آرشیوهای رقومی". فصلنامه کتاب. زمستان. شماره پیاپی 60. ص. 13-24. قابل دسترس در: www.nlai.ir

-   صمیعی، میترا (1385). "مدیریت اسناد". در: دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی ایران. ج. 2. ص. 1692-1696. قابل دسترس در: http://portal.nlai.ir/daka/default.aspx

-   عزیزی، غلامرضا (1385). "درآمدی بر مدیریت اسناد". گنجینه اسناد: فصلنامه تحقیقات تاریخی. سال شانزدهم، دفتر اول. شماره پیاپی 61 (بهار). ص. 90-97. چکیده قابل دسترس در: http://old.nlai.ir/publications/ganjineh/61.asp

-   کیانی هفت لنگ، کیانوش؛ پرویزی، مازیار (1386). " استاندارد جهانی تنظیم وتوصیف آرشیویی: بخش 1". قابل دسترس در: http://www.cgie.org.ir/showbuilderB.asp?id=200

-   کیانی هفت لنگ، کیانوش؛ پرویزی، مازیار (1386). " استاندارد جهانی تنظیم وتوصیف آرشیویی: بخش 2". قابل دسترس در: http://www.cgie.org.ir/showbuilderB.asp?id=224

-   کیانی هفت لنگ، کیانوش؛ شجاعی، محمدحسین (1386). " آرشیو دیجیتال و مدیریت اسناد الکترونیک"". قابل دسترس در: http://www.cgie.org.ir/showbuilderB.asp?id=199

-   کوکبی، مرتضی (1385). "مارک". در: دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی ایران. ج. 2. ص. 1652-1657. قابل دسترس در: http://portal.nlai.ir/daka/default.aspx

-   مدیریت طبقه بندی و نمایه سازی اسناد. گروه تدوین اصطلاحات. (1385). "آئین نامه پیشنهادی نحوه تنظیم و توصیف اسناد آرشیوی". گنجینه اسناد: فصلنامه تحقیقات تاریخی. سال شانزدهم، دفتر اول. شماره پیاپی 61 (بهار). ص. 98-101. چکیده قابل دسترس در: http://old.nlai.ir/publications/ganjineh/61.asp

-       وبلاگ گروهی آرشیویستهای ایران. قابل دسترس در: http://archivist.blogfa.com

 

-      International Standard Archival Description (ISAD(G): Second edition. Online. Available at: http://www.ica.org/sites/default/files/isad_g_2e.pdf

 


فهرستنویسی منابع اینترنتی در دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی 2

قبلا در همین وبلاگ مطلبی نوشته بودم در مورد پیشنهاد مدخلی با عنوان "فهرستنویسی منابع اینترنتی در دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی ایران". هر چه دنبال این مدخل در دائره المعارف گشتم، آن را پیدا نکردم. به همین خاطر مجددا مدخلی را پیشنهاد کردم که امیدوارم مورد تائید قرار گرفته و اضافه شود.  البته شما هم اگر موضوعی را مناسب می دانید که لازم است در دائره المعارف باشد و الان موجود نیست می توانید در قسمت پیشنهاد مدخل به نشانی زیر پیشنهاد کنید:

http://portal.nlai.ir/daka/Lists/List1/NewForm.aspx

اطلاعات این مدخل  از طریق وب سایت دائره المعارف قابل دسترس است:

http://portal.nlai.ir/daka/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=45

*******