فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

دستنامه قواعد فهرستنویسی

چون در کارگاه اصفهان امکان دسترسی به دستنامه بر روی صفحه خانگی نبود، کل دستنامه در ادامه مطلب آمده است.

ادامه مطلب