فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

چکیده پایان نامه دکتری

خوشبختانه، پایان‌نامه دکترای بنده هم در راستای موضوع و محتوای این وبلاگ بوده و اکنون می‌توانم چکیده آن را در اینجا منتشر کنم.

عنوان پایان‌نامه

امکان‌سنجی به‌کارگیری الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف.آر.بی.آر.) ایفلا در  پیشینه‌های کتابشناختی فارسی

 چکیده:

الگوی "ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف.آر.بی.آر.)" یک الگوی مفهومی رابطه-موجودیت است که توسط ایفلا، با هدف تعیین حداقل کارکردهای فهرست بر اساس نیازهای مخاطبین ایجاد شده است. این الگو از چهار جزء اصلی که عبارتند از: موجودیت‌ها، ویژگی‌ها، روابط و فعالیت‌های کاربران تشکیل شده است. در این پژوهش، امکان‌سنجی پیاده‌سازی این الگو در محیط کتابخانه‌ها و فهرست‌های رایانه‌ای ایران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش این بوده که ضمن بررسی وضعیت موجود پیشینه‌های کتابشناختی فارسی از نظر هم‌خوانی با اف.آر.بی.آر.، رویکردها و راهکارهای ممکن برای پیاده‌سازی بهینه الگو در پیشینه‌‌های بومی ایران را بررسی نماید. جامعه پژوهش حاضر را 3502 پیشینه موجود در کتابشناسی ملی ایران برای دو اثر "شاهنامه" و "نهج‌البلاغه" تشکیل داده است. از بین جامعه پژوهش بالا 365 پیشینه به روش نمونه‌گیری تصادفی منظم انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است. انواع منابع مورد بررسی عبارت بودند از: کتاب‌ها، منابع دیداری و شنیداری، منابع جغرافیایی، پایان‌نامه‌ها، کتاب‌های چاپ سنگی، نسخه‌های خطی و پیایندها. روش پژوهش مورد استفاده، روش پیمایشی بوده و اطلاعات لازم از طریق دو سیاهه وارسی برای شاهنامه و نهج‌البلاغه گردآوری شده است. همچنین به منظور تعیین ویژگی‌های الگوی مناسب برای اف.آر.بی.آر.سازی در کشور، تعداد 18 طرحِ پیاده‌سازی اف.آر.بی.آر. در دنیا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که برخی از ملزومات ذکر شده در الگوی اِف.آر.بی.آر. در پیشینه‌های کتابشناختی فارسی موجود است و در برخی زمینه‌ها، به دلایلی مانند عدم رعایت صحیح اصول فهرستنویسی، قواعد فهرستنویسی مورد استفاده (آنگلوامریکن)، ساختار نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای مورد استفاده و عدم توجه به روابط و خانواده کتابشناختی در فهرست‌ها، کاستی‌هایی وجود دارد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که روش مناسب برای پیاده‌سازی الگوی اِف.آر.بی.آر. در ایران، روش تطبیقی است. به این معنا که پیشینه‌های موجود حفظ و ضمن تطبیق با الگوی اِف.آر.بی.آر. نسبت به رفع کاستی‌های احتمالی اقدام ‌شود. در بخش دیگری از پژوهش، 16 چالش مهم برای پیاده‌سازی الگو، و در بخش ویژگی‌های الگو نیز، 8 ویژگی الگوی مناسب برای پیاده‌سازی اف.آر.بی.آر. در ایران شناسایی و معرفی شد.

 

اطلاعات کاملتر این پایان نامه:

حاجی‌زین‌العابدینی، محسن (1389" . (امکان‌سنجی به‌کارگیری الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف.آر.بی.آر.) ایفلا در پیشینه‌های کتابشناختی فارسی". پایان‌نامه دکترا. استادان راهنما: دکتر عبدالحسین فرج‌پهلو، دکتر مرتضی کوکبی؛ استاد مشاور: دکتر رحمت‌الله فتاحی. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. (تاریخ دفاع 28/7/89).