فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

طرح BIBFRAME برای همگانی‌سازی اطلاعات کتابخانه‌ای

حاجی‌زین‌العابدینی، محسن. ((حصارشکنی داده‌ای: طرح BIBFRAME برای همگانی‌سازی اطلاعات کتابخانه‌ای)). اهواز: انجمن کتابداری و اطاع‌رسانی ایران (شاخه خوزستان)، دانشگاه شهید چمران. زمان: 26 اردیبهشت 1396.