فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

فهرستنويسي منابع اينترنتي (اسلايدهایPower point)

اين مقاله در سمينار 105th annual conference of the Connecticut Library Association ارائه شده است.
اسلايدها