فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

اولاک (فهرستنویسان دیداری شنیداری آنلاین)

اولاک (فهرستنویسان دیداری شنیداری آنلاین) سازمانی است که به سازماندهی مناسب منابع غیرکتابی برای بازیابی بهتر در کتابخانه ها می پردازد. کارهای جالبی دارند که از روی سایت آنها می شود بیشتر آشنا شده و استفاده کرد.

http://olacinc.org/drupal

Online Audiovisual Catalogers, Inc. is an international organization for catalogers concerned with all types of nonprint materials. Through conferences, workshops, publications, and e-mail lists, catalogers exchange information and enjoy expert & practical advice on cataloging audiovisual materials.