فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

جشنواره وبلاگ‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی

قرار است جشنواره "وبلاگهای کتابداری و اطلاع رسانی" در روز 16 بهمن ماه 1390 یعنی روز تولد این وبلاگ و اولین وبلاگ حوزه کتابداری و اطلاع رسانی برگزار شود.

فراخوان و بقیه ماجرا را در سایت جشنواره وبلاگ ببینید.

پوستر جشنواره