فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

کارگاه آموزشی فهرستنویسی منابع اینترنتی در مشهد

فهرست نویسی منابع اینترنتی

http://ilisa-khorasan.ir/images/stories/internet-small.jpg

اطلاعات بیشتر در مورد کارگاه و اسلایدهای مشابه:

http://www.ilisa.ir/NewsDes.jsp?NewsID=noax-ozcz-ilqv