فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

کارگاه آموزشی فهرستنویسی منابع اینترنتی در اصفهان

روز چهارشنبه 11/6/88 کارگاه آموزشی فهرستنویسی منابع اینترنتی به همت کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان برای کتابداران دانشکده های مختلف این دانشگاه در محل دانشکده فنی برگزار شد. با آنکه ماه رمضان بود و مشکلاتی، طبق معمول، در زمینه ویدئو پروجکتور و... داشتیم، ولی کارگاه خوبی بود. اسلایدها از طریق وب سایت انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران قابل دسترس است.

اطلاعاتی در مورد کارگاه:

http://ilisa.ir/NewsDes.jsp?NewsID=noax-ozcz-ilqv

اسلایدهای کارگاه:

http://ilisa.ir/Files/Docs/CIR_Esfehan_880611.ppt