فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

کاربرگه فهرستنویسی منابع اینترنتی

کاربرگه فهرستنویسی منابع اینترنتی را در ادامه مطلب ببینید


نام فیلد

معادل انگلیسی

اطلاعات منبع اینترنتی

 پدیدآور (شخص‌)

 Author (Personal)

 

 پدیدآور (تنالگان‌)

 Author "Corporate Body"

 

 عنوان‌

 Title

 

 عنوان‌ فرعی‌

 Subtitle

 

 عنوان‌ برابر

 Parallel Title

 

 عنوان‌ دیگر

 Other Title Information

 

 مشخصات‌ فایل‌

 File Characteristics

 

 ویرایش‌

 Edition

 

 تاریخ‌ فایل‌

 File Date

 

 محل‌ نشر

 Publication Place

 

 ناشر

 Publisher

 

 سال‌ نشر

 Publication Year

 

 نشانی‌

 Address

 

 فروست‌

 Series

 

 ماهیت‌ و دامنه‌

 Nature & Scope

 

 توصیف‌ ظاهری‌ (تصویر، صوت‌)

 Physical Description

 

 فاصله‌ انتشار (ادواریها)

 Frequency for Serials

 

 ملزومات‌ سیستم‌

 System Requirements

 

 روش‌ دسترسی‌

 Mode of Access

 

 زبان‌/ خط‌

 Language/Script

 

 منبع‌ عنوان‌ کامل‌

 Source of the Title Proper

 

 مخاطب‌ خاص‌ اثر

 Intended Audience for the Item

 

 پایان‌نامه‌ها

 Dissertation Note

 

 ارجاع‌ به‌ اثر (مورد استناد قرارگرفتن‌)

 Reference to Published Descriptions

 

 شکلهای‌ دیگری‌ که‌ اطلاعات‌ در دسترس‌ است‌

 Other Formats in Which the Information Is Available

 

 خلاصه‌

 summary

 

 مندرجات‌

 Contents

 

 شماره‌های‌ استاندارد

 Standard Numbers

 

 موجودی‌

 Holdings

 

 محدودیتهای‌ استفاده‌

 Using Limitations

 

 موضوعات‌

 Subjects

 

 شماره‌رده‌

 Call Number

 

 نشانی‌ اینترنتی‌

 URL