فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

منبعی جدید در خصوص فهرستنویسی منابع اینترنتی

علی رغم اینکه همه فکر می کنند موضوع فهرستنویسی منابع اینترنتی موضوعی فراموش شده است اما همچنان منابعی ناب در این زمینه تولید می شود. لطفا این مطلب 400 صفحه ای را در خصوص قواعد و ابزارهای فهرستنویسی منابع اینترنتی ببینید.