فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

سازماندهی اسناد الکترونیکی

دوره ای با عنوان "سازماندهی اسناد الکترونیکی" را برای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تدریس می کنم. منابعی را برای مطالعه به شرکت کنندگان دوره معرفی کرده ام که لیست کامل آنها در ادامه درج می شود. منابعی که با رنگ قرمز مشخص شده اند، برای امتحان هستند.

همچنین اسلایدهای مربوط به فراداده از اینجا قابل دسترس است.

http://zabedini.googlepages.com/metadata.ppt

فهرست منابع معرفی شده برای مطالعه در دوره سازماندهی اسناد الکترونیکی

http://zabedini.googlepages.com/Resourcesforstudy.doc

-       ابرداده ها و کاربرد آن در ذخیره، سازماندهی و بازیابی اطلاعات. قابل دسترس در:

 http://www.nlai.ir/files/pdf/Publication/metadata.pdf

-   صمیعی، میترا (1381). "آرشیو". در: دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی ایران. ج.1. ص. 19-25. قابل دسترس در: http://portal.nlai.ir/daka/default.aspx

-   صمیعی، میترا (1383). "آرشیوهای رقومی". فصلنامه کتاب. زمستان. شماره پیاپی 60. ص. 13-24. قابل دسترس در: www.nlai.ir

-   صمیعی، میترا (1385). "مدیریت اسناد". در: دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی ایران. ج. 2. ص. 1692-1696. قابل دسترس در: http://portal.nlai.ir/daka/default.aspx

-   عزیزی، غلامرضا (1385). "درآمدی بر مدیریت اسناد". گنجینه اسناد: فصلنامه تحقیقات تاریخی. سال شانزدهم، دفتر اول. شماره پیاپی 61 (بهار). ص. 90-97. چکیده قابل دسترس در: http://old.nlai.ir/publications/ganjineh/61.asp

-   کیانی هفت لنگ، کیانوش؛ پرویزی، مازیار (1386). " استاندارد جهانی تنظیم وتوصیف آرشیویی: بخش 1". قابل دسترس در: http://www.cgie.org.ir/showbuilderB.asp?id=200

-   کیانی هفت لنگ، کیانوش؛ پرویزی، مازیار (1386). " استاندارد جهانی تنظیم وتوصیف آرشیویی: بخش 2". قابل دسترس در: http://www.cgie.org.ir/showbuilderB.asp?id=224

-   کیانی هفت لنگ، کیانوش؛ شجاعی، محمدحسین (1386). " آرشیو دیجیتال و مدیریت اسناد الکترونیک"". قابل دسترس در: http://www.cgie.org.ir/showbuilderB.asp?id=199

-   کوکبی، مرتضی (1385). "مارک". در: دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی ایران. ج. 2. ص. 1652-1657. قابل دسترس در: http://portal.nlai.ir/daka/default.aspx

-   مدیریت طبقه بندی و نمایه سازی اسناد. گروه تدوین اصطلاحات. (1385). "آئین نامه پیشنهادی نحوه تنظیم و توصیف اسناد آرشیوی". گنجینه اسناد: فصلنامه تحقیقات تاریخی. سال شانزدهم، دفتر اول. شماره پیاپی 61 (بهار). ص. 98-101. چکیده قابل دسترس در: http://old.nlai.ir/publications/ganjineh/61.asp

-       وبلاگ گروهی آرشیویستهای ایران. قابل دسترس در: http://archivist.blogfa.com

 

-      International Standard Archival Description (ISAD(G): Second edition. Online. Available at: http://www.ica.org/sites/default/files/isad_g_2e.pdf