فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

اولین و قدیمیترین وبلاگ کتابداری و اطلاع رسانی به زبان فارسی

وبلاگی که ملاحظه می فرمائید یعنی وبلاگ "فهرستنویسی منابع اینترنتی"، در تاریخ 12/4/1387 با شماره "11260و"  در واحد "ثبت آثار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران" به عنوان "اولین وبلاگ در زمینه کتابدار ی و اطلاع رسانی به زبان فارسی" به ثبت رسیده است. من این وبلاگ را در بهمن سال 1381 ایجاد کردم و اولین پست آن مربوط به تاریخ 16/11/1381 است. چون موضوع پایان نامه کارشناسی ارشدم فهرستنویسی منابع اینترنتی بود، این وبلاگ را ایجاد کردم تا به مطالب تخصصی این حوزه بپردازم. خودم هم نمی دانستم که این وبلاگ قدیمی ترین وبلاگی است که در زمینه کتابداری و اطلاع رسانی به زبان فارسی وجود دارد و هنوز هم فعال است. تا اینکه روزی با سرکار خانم پاکدامن که پایان نامه کارشناسی ارشدشان به موضوع وبلاگهای کتابداری و اطلاع رسانی اختصاص دارد، صحبت می کردم و متوجه شدم که این وبلاگ اولین وبلاگ در این حوزه است.

تا اینجا، این وبلاگ دو رکورد به جای گذاشته است: یکی اینکه "اولین وبلاگ کتابدار ی و اطلاع رسانی به زبان فارسی" است که هنوز هم فعال است و دوم اینکه، "اولین وبلاگی است که در واحد ثبت آثار کتابخانه ملی" به ثبت رسیده است.

فایل معرفی وبلاگ برای ثبت در واحد ثبت آثار کتابخانه ملی ایران

اولین وبلاگ کتابداری و اطلاع رسانی به زبان فارسی

فایل معرفی وبلاگ در نشانی دیگر: http://www.scribd.com/doc/3948873/CIR-introduction

http://upload.parsimages.com/original/1215859669/30806.jpeg