فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

فهرستنویسی منابع اینترنتی در دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی 2

قبلا در همین وبلاگ مطلبی نوشته بودم در مورد پیشنهاد مدخلی با عنوان "فهرستنویسی منابع اینترنتی در دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی ایران". هر چه دنبال این مدخل در دائره المعارف گشتم، آن را پیدا نکردم. به همین خاطر مجددا مدخلی را پیشنهاد کردم که امیدوارم مورد تائید قرار گرفته و اضافه شود.  البته شما هم اگر موضوعی را مناسب می دانید که لازم است در دائره المعارف باشد و الان موجود نیست می توانید در قسمت پیشنهاد مدخل به نشانی زیر پیشنهاد کنید:

http://portal.nlai.ir/daka/Lists/List1/NewForm.aspx

اطلاعات این مدخل  از طریق وب سایت دائره المعارف قابل دسترس است:

http://portal.nlai.ir/daka/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=45

*******