فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

مطلبي در مورد سازماندهی منابع اینترنتی

مطلبي با عنوان: سازماندهی منابع اینترنتی، چالش ها و ضرورت ها

اما فقط به برخي از مسائل و مشكلات وب اشاره دارد.