فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

پايان نامه من در مورد فهرستنويسي منابع اينترنتي

جالب است. تا حالا اطلاعاتي در مورد پايان نامه كارشناسي ارشدم كه در زمينه فهرستنويسي منابع اينترنتي بوده است در اين وبلاگ ارائه نكرده ام. عنوان پايان نامه:

بررسي فهرستنويسي منابع اينترنتي  و  ارائه دستنامه پيشنهادي براي كتابخانه هاي ايران

براي اطلاعات بيشتر به اين نشاني مراجعه بفرمائيد:

 http://www.geocities.com/zabedini/Payanabstract.htm