فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

وبلاگي براي وبلاگهاي فهرستنويسي

از قديم و در درسهاي كتابداري و اطلاع رساني، با منابع رديف دوم و سوم آشنا شده ايم. اين وبلاگ جالب نقش يك منبع رديف دوم را در محيط وب بازي مي كند .  وبلاگ سياره فهرستنويسي، وبلاگي است كه به طور خودكار محتويات وبلاگهايي كه در زمينه فهرستنويسي و فراداده هستند را منعكس مي كند. براي دسترسي به اين اين وبلاگ به نشاني زير مراجعه كنيد: http://planetcataloging.org/