فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

حال و آينده سازماندهي اطلاعات: يك مقاله خوب

رويکردهاي نو به سازماندهي اطلاعات (آيا امکان سازماندهي تمام اطلاعات وجود دارد؟ ديدگاهي کتابخانه‌اي)

دسترسي به اصل مقاله

آقاي پاتريك لوبوف يكي از نظريه پردازان حال حاضر جهان در زمينه سازماندهي اطلاعات هستند.  مقاله اي بسيار خوب از ايشان و با ترجمه خانم ارسطوپور در شماره ۳۷ فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني آستان قدس منتشر شده است. مطالعه اين مقاله كه وضعيت سازماندهي اطلاعات در حال حاضر و آينده را بحث مي كند براي همه مفيد است. در بخشي از اين مقاله آمده است:

...اين مسئله در مورد وب بيشتر صادق است. کتابخانه‌ها با وب همانند کتابها، لوحهاي فشرده و يا دي. DVD ها برخورد نمي‌کنند، اما در هر حال، گاه دست به فهرستنويسي    آن مي زنند. با وجود اين، تمام منتقدان بر اين مسئله اتفاق نظر دارند که کتابخانه‌ها نمي‌توانند تمام وب و يا حتي بخش عمده‌اي از آن را فهرستنويسي کنند. اين مسئله حتي در مورد کشورهايي که قانون واسپاري وب ملي دارند نيز صادق است. مسلم است، با بخش ملي وب جهاني، نمي‌توان با کمک همان روشهاي سابق و با همان ميزان جامعيت مورد استفاده در سازماندهي ساير مدارک واسپاري شده برخورد نمود.