فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

کتابی جدید مرتبط با فهرستنویسی منابع اینترنتی

رده بندي کنگره               : ZA۴۲۳۲‏/الف۴الف۲ ۱۳۸۶

‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۳۲۱۳۳

‏سر شناسه                   : ارونهایم، جودیت آرAhronheim , Judith R. گردآورنده و ویراستار

‏عنوان و نام پديدآور          : ابزار‌‌ها و تکنیک‌های دسترسی موضوعی سطح بالا در منابع اینترنتی/[گردآورنده و ] ویراستار جودیت آر. ارونهایم ؛ ترجمه فاطمه باجی، علی نصرتی‌اردکانی، امیررضا اصنافی .

‏وضعيت نشر                   : تهران: دبیزش، ۱۳۸۶.

‏مشخصات ظاهری           : ۱۲۸ ص.:مصور، جدول .

‏فروست                         : انتشارات دبیزش؛ ۵۳ .علوم کتابداری و اطلاع رسانی؛ ۲۴

‏شابک                          : ۱۵۰۰۰۰ ریال :‏964-7712-41-3

‏یادداشت                       : عنوان اصلی: High - level subject access tools and technigues in internet cataloging, c2002

‏موضوع                          : وب -- دسترسی موضوعی .

‏موضوع                          : فهرستنویسی منابع شبکه کامپیوتری .

‏شناسه افزوده                : باجی، فاطمه، ۱۳۶۰ - مترجم

‏شناسه افزوده                : نصرتی‌اردکانی ، علی ، مترجم

‏شناسه افزوده                : اصنافی، امیررضا، مترجم

اخیرا این کتاب با ترجمه دوستان خوب کتابدار سرکار خانم باجی، جناب آقای اصنافی و  جناب آقای نصرتی منتشر شده است. این کتاب به نوعی چگونگی ساماندهی و بازیابی موضوع را در منابع اینترنتی مورد بحث قرار می دهد. کتاب به صورت مجموعه مقالات است و کتاب خوبی است.