فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

درگاه وبلاگ های فهرستنویسی و رده بندی

وبلاگ planet cataloging، وبلاگی است تخصصی که به عنوان درگاهی برای وبلاگهای مرتبط با فهرستنویسی و رده بندی عمل می کند. شما هم می توانید وبلاگ خود را به این وبلاگ-درگاه معرفی کنید تا در لیست وبلاگهای تخصصی این وبلاگ قرار گیرد.