فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

وبلاگی عالی در خصوص فهرستنویسی و رده بندی

این وبلاگ به مباحث مختلف مرتبط با فهرستنویسی و رده بندی و به طور کلی سازماندهی اطلاعات می پردازد ( با تشکر از جناب آقای اصنافی به خاطر معرفی این وبلاگ)

http://catalogablog.blogspot.com/