فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

توجه به فهرستنویسی منابع اینترنتی

خوشبختانه، اخیرا از جانب جامعه کتابداری و اطلاع رسانی ایران، توجه خوبی به موضوع فهرستنویسی منابع اینترنتی شده است. نمونه آن را در مقالاتی که به همایش راهبردها و راهکارهای نوین سازماندهی اطلاعات ارائه شده است می توان دید. این همایش توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در نیمه اول اسفندماه برگزار خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه سایت همایش را به نشانی http://cep.cua.ac.ir/sem/index.asp ملاحظه بفرمائید.