فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

Maps Cataloging Internet Resources

برای دستیابی به اطلاعاتی در خصوص فهرستنویسی منابع اینترنتی در زمینه جغرافیا و  نقشه ها می توانید به نشانی زیر مراجعه نمائید. 

http://www-unix.oit.umass.edu/~spell/maps.html#naco.top