فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

برگزاری کارگاه آموزشی فهرستنويسی منابع اينترنتی

کارگاه آموزشی فهرستنويسی منابع اينترنتی از ۱۶ تا ۱۷ شهريورماه ۱۳۸۳ توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ايران در محل کتابخانه مجلس شورای اسلامی برگزار شد.