فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

فهرستنويسي منابع اينترنتي فارسي

دليل طراحي اين وب لاگ نياز كتابخانه ها و كتابداران به آشنايي با شيوه هاي جديد سازماندهي اطلاعات در محيطهاي جديد است. شايد زماني كه چاپ اختراع شد كسي تصور نمي كرد كه روزي حجم اطلاعات چاپي به اين گستردگي باشد. در مورد محيط الكترونيك هم همين مسئله صادق است. شايد اكنون كه در آغاز راه هستيم اهميت سازماندهي اطلاعات در محيط الكترونيك چندان ملموس نباشد اما با نگاهي گذرا به فعاليتهاي اتفاق افتاده در اين زمينه در اين زمان كم متوجه مي شويم كه چالش با پديده جديد نشر الكترونيك گزير ناپذير است. حتما مجلات فارسي الكترونيكي در حوزه كتابداري را مي شناسيد. مجله الكترونيكي كتابدار ( ketabdar.org> يا كاما و... اينها واقعيتهايي است كه ما با آنها سروكار داريم. اگر ما كتابداران هم علاقه چنداني به محيطهاي جديد نداشته باشيم و از آنها استفاده نكنيم مسلما كاربران ما در آينده دست از سرمان نخواهند برداشت و منابع الكترونيكي را از ما طلب مي كنند. بنابراين بايد از همين حالا به فكر چالش با اين مسئله بود.

به همين دليل از كليه علاقه مندان به اين موضوع تقاضا مي شود با ارسال نظرات و پيغامهاي خود به تقويت اين وب لاگ و مفيد بودن آن كمك كنند.

¤ نوشته شده در ساعت 9:40 توسط Mohsen Zeinolabedini