فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

آر دی ای در سراسر جهان

در سایت مجله سی سی کیو (CCQ) فهرستی از وضعیت آر دی ای در سراسر جهان ارائه شده است. جالب است که در مورد وضعیت ایران، دو مقاله ما که نتیجه پایان‌نامه خانم پازوکی بود و در همین مجله منتشر شده بود را در این فهرست گنجانده است.

RDA Implementation Issues in the Iranian National Bibliography: An Analysis of Bibliographic Records
Fatemeh Pazooki, Mohsen Haji Zeinolabedini & Sholeh Arastoopoor

 

Acceptance and Viewpoint of Iranian Catalogers Regarding RDA: The Case of the National Library and Archive of Iran
Fatemeh Pazooki, Mohsen Haji Zeinolabedini & Sholeh Arastoopoor

http://catalogingandclassificationquarterly.com/ccq52nr6-7.html