فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

RDA و آینده فهرستنویسی ما

حتما اطلاع دارید که قوانین فهرستنویسی انگلو امریکن که سالها با آن کار کرده و از آن استفاده کرده ایم دیگر در امور فهرستنویسی و سازماندهی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت و به جای آن از قواعد آر. دی. ای. باید استفاده کنیم.

آر.دی.اِی. یا استاندارد توصیف و دسترسی به منابع،"Resource Description & Access (RDA)" استاندارد نوینی است که به منظور توصیف و دسترسی به انواع منابع دیجیتالی طراحی شده است. آر.دی.اِی. با یک سری از دستورالعمل­ها و رهنمودهای جدید در مقوله فهرستنویسی در ژوئن سال2010 جایگزین قواعد فهرست­نویسی انگلوامریکن ویرایش­دوم شد. آر.دی.اِی توصیف و دسترسی به منابع چاپی و دیجیتالی را بر اساس الگوی مفهومی، اف.آر.بی.آر.(ملزومات کارکردی پیشینه­های کتابشناختی) امکان­پذیر می­سازد و با این پایه قوی، نه تنها بر قوانین فهرست­نویسی تاثیر خواهد گذاشت، بلکه در طراحی فهرست­های پیوسته آتی نیز موثر خواهد بود.

در ادامه نمونه ای از یک سایت فهرستنویسی شده با استفاده از آر. دی. ای. آورده می شود. البته نمونه های بیشتر را هم در نشانی زیر می توانید ببینید.

 

http://www.rda-jsc.org/docs/6JSC_RDA_Complete_Examples_ALA_Rep_addendum.pdf

 

ادامه مطلب