فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

کاربرگه فهرستنویسی منابع اینترنتی

 

کاربرگه فهرستنویسی منابع اینترنتی


دستنامه فهرستنویسی منابع اینترنتی

دستنامه فهرستنویسی منابع اینترنتی