فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

برگزاری کارگاه آموزشی "فهرستنویسی منابع اینترنتی" در رادیو

روز چهارشنبه، ۸/۳/۸۷، کارگاه آموزشی "فهرستنویسی منابع اینترنتی" را در رادیو برگزار کردم. شرکت کنندگان کارکنان آرشیو موسیقی رادیو بودند که همه  دارای تحصیلات کتابداری بودند. با اینکه چند سال از طرح این موضوع گذشته است و مطالب زیادی به زبان فارسی در این زمینه وجود دارد، اما افراد کمی از موضوع اطلاع دارند یا منابع آن را مطالعه می کنند.

هنوز هم جای نرم افزار کتابخانه ای که فیلدهای لازم برای فهرستنویسی منابع اینترنتی را داشته باشد، خالی است. علی رغم اینکه همه اطلاعات و کاربرگه به دوستان شرکت پارس آذرخش داده شده و مدام هم پیگیری می شود، اما انگار هیچ علاقه ای برای افزودن این بخش مهم به نرم افزار کتابخانه ای وجود ندارد.


دستنامه فهرستنویسی منابع اینترنتی فارسی

به دلیل اینکه دستنامه موجود بر روی سایت شخصی ام برخی اوقات قابل دسترس نیست، از این طریق هم می توانید به "دستنامه فهرستنویسی منابع اینترنتی فارسی" دسترسی داشته باشید:

http://www.2shared.com/file/3352279/cb64eae2/CIR_Manual.html


نرم افزارهای کتابخانه ای برای فهرستنویسی

در این سایت لیستی از نرم افزارهای کتابخانه ای برای فهرستنویسی ارائه شده است.

Library Software:
Cataloging 

TITLE: Automated School Library Software
DESCRIPTION: Designs programs for cataloging and circulation functions for school and church libraries. Prints spine labels, library cards and reports. Automatic advancement of grades at the end of semester. Available versions for manual input or barcode prepared for print software. includes Student Search Software for use on a separate terminal. User defined passwords, length of borrowing and maximum media to borrow. Free demos are available.
E-MAIL: practicalsoft@hotmail.com
KEYWORDS: cataloging, circulation, school, church
TITLE: Book Organizer
DESCRIPTION: "Program that allows book collectors, hobbyists, book clubs, small private or public libraries to organize, catalog, and manage their collections on their PCs."--Title screen.
E-MAIL: support@primasoft.com
KEYWORDS: cataloging, database