فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

وبلاگی عالی در خصوص فهرستنویسی و رده بندی

این وبلاگ به مباحث مختلف مرتبط با فهرستنویسی و رده بندی و به طور کلی سازماندهی اطلاعات می پردازد ( با تشکر از جناب آقای اصنافی به خاطر معرفی این وبلاگ)

http://catalogablog.blogspot.com/


آخرین شماره منتشر شده مجله فهرستنویسی منابع اینترنتی

در اینجا می توانید آخرین شماره مجله فهرستنویسی منابع اینترنتی را ملاحظه بفرمائید. جالب است که عقب بودن مجلات تخصصی از زمان ظاهرا تنها مشکل ما در ایران نیست. این شماره از مجله مربوط به سال ۲۰۰۵ است که چهار شمار در یک شماره هم منتشر شده است.

http://www.haworthpress.com/store/product.asp?sku=J141

http://www.haworthpress.com/store/SampleText/J141.pdf